Tematy pomocy

Zlecenia stałe


Zakładka zawiera funkcjonalności umożliwiające definiowanie przelewów, które będą wykonywane cyklicznie według ustalonej częstotliwości. Możliwe jest stworzenie następujących typów zleceń stałych:

 • Zlecenie zwykłe
 • Zlecenie własne
 • Zlecenie ZUS
 • Zlecenie podatkowe
 • Zlecenie wg harmonogramu.

Nowe zlecenie stałe


Szczegóły zostały opisane w rozdziale Przelewy i zleceniaLista zleceń stałych


W tym ekranie jest możliwe wyszukiwanie oraz przegląd zleceń stałych. Ekran składa się z części:

Kryteria wyszukiwania:
Wyszukiwanie podstawowe
Zawiera podstawowe kryteria wyszukiwania związanie z przelewami, takie jak:
 • Typ zlecenia – z rozwijanej listy można wybrać jedną z następujących możliwości:
  • Dowolny
  • Zlecenie własne
  • Zlecenie zwykłe
  • Zlecenie ZUS
  • Zlecenie podatkowy
  • Zlecenie wg harmonogramu.
 • Status zlecenia – z rozwijanej listy można wybrać jedną z następujących możliwości:
  • Dowolny
  • Aktywne
  • Nowe
  • Zablokowane
  • Zakończone.
 • Data realizacji - należy wybrać za pomocą ikony kalendarza przedział czasowy wyszukiwania 'daty od' oraz 'do'.
 • Kwota – można podać kwotę minimalną, maksymalną, lub obie, co odpowiednio ograniczy liczbę wyników.
Wyszukiwanie zaawansowane
Zawiera dodatkowe kryteria wyszukiwania, takie jak:
 • Waluta – w jakiej walucie zostało zdefiniowane zlecenie:
  • Dowolna
  • PLN
  • EUR
  • USD
  • CHF
  • GBP.
 • Nazwa odbiorcy zlecenia – podana przy tworzeniu przelewu nazwa odbiorcy. Możliwe jest podanie tylko części szukanej nazwy.
 • Adres odbiorcy zlecenia – adres adresata, jeżeli był podany przy tworzeniu przelewu. Możliwe jest podanie tylko części szukanego adresu.
 • Tytuł zlecenia – możliwe jest podanie tylko fragmentu tytułu szukanego.
 • Osoba wprowadzająca zlecenie – wybór jednego spośród wszystkich użytkowników przypisanych do konta.
 • Osoba podpisująca zlecenie – wybór jednego spośród wszystkich użytkowników przypisanych do konta.
Sortowanie wyników
Posortowanie zawartości tabeli możliwe jest poprzez kliknięcie na nazwę którejś z kolumn. Pojawia się wtedy ikona trójkąta –gdy wierzchołek jest skierowany do góry, to lista jest rosnąca, a gdy w dół, to lista jest malejąca.

Kolumny w tabeli zleceń stałych:
 • Status – jaki jest status poszczególnych zleceń z listy
 • Kwota – wysokość kwoty na zleceniu.
 • Waluta – w jakiej zostanie zrealizowane zlecenie.
 • Odbiorca – fragment nazwy odbiorcy.
 • Tytułem – podany przy tworzeniu przelewu tytuł.
 • Data ostatniej realizacji – data dzienna zaksięgowania ostatniego zlecenia.
 • Data najbliższej realizacji. – data dzienna, w której zostanie zrealizowane najbliższe zlecenie.
Ilość pozycji na liście wyników można ograniczyć, lub rozszerzyć za pomocą rozwijanej listy znajdującej się poniżej wyników. Do wyboru jest 10, 20, 50, 100 lub 500 pozycji na stronę.

Operacje do wykonania na zaznaczonych
Z poziomu listy zleceń można wykonać następujące czynności:
 • Kopiuj
 • Edytuj
 • Usuń
 • Zablokuj
 • Odblokuj
 • Aktywuj.